Địa chỉ bán rượu đòng đòng uy tín ở Hà Nội

Địa chỉ bán rượu đòng đòng uy tín ở Hà Nội là những cửa hàng phải có: địa chỉ rõ ràng, có đầy đủ GPKD rượu truyền thống. Rượu đòng đòng phải có màu xanh vàng úa, hương vị thơm ngậy tự nhiên đặc trưng của đòng đòng nếp non. Với tư cách là nhà …

Xem chi tiết